Monday, September 7, 2009

Projek - "Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar, Kajian Tempatan Tahun 5"

Sub topik Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar dalam Mata Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 5 adalah merupakan Tajuk Projek yang telah dipilih untuk membangunkan koswer.

di sini disertakan FASA ANALISIS dan akan dimuatkan sedikit demi sedikit bahan yang bakal digunakan untuk membangunkan koswer tersebut.


FASA ANALISIS


Tajuk Projek :KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 – TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR

Objektif :Selepas menggunakan perisian ini, pelajar akan dapat

•Membezakan jenis-jenis hutan yang terdapat di Malaysia
•Mengetahui tentang tumbuhan dan hidupan liar
•Mengetahui tentang tumbuhan dab hidupan di zon iklim dunia
•Mendapat maklumat tambahan berkaitan tumbuhan dan hidupan liar dalam bentuk yang lebih menarik

Target Pengguna

Umum :
Pelajar sekolah rendah dan individu ( ibubapa dan guru) yang berminat untuk mengetahui dan mempelajari tentang tumbuhan semulajadi dan hidupan liar


Khusus :Pelajar-pelajar Tahun 5

No comments:

Post a Comment